Bruksanvisninger

Klikk på korrekt lenke nedenfor (Calypso eller Festina). Skriv så inn modellnummeret på uret du søker bruksanvisning til. Modellnummeret finner du bak på klokken, se bildet.